Naturpasset 2023

  • 15 maj 2023

image:  Naturpasset 2023

LOK anordnar Naturpasset 2023 med 25 kontroller vid Biskopsnäset och 25 kontroller vid Dröverka.

Naturpasset kostar 100 kr och säljs på Apoteket Liljan i Ludvika Galleria, alternativt skickar du ett mejl till peter.bergkvist@norconsult.com och swischar 100 kr till 076-721 57 26. Du får då du ett svarsmail med kartor och PM i pdf-format för egen utskrift.

De som redovisat minst 40 av de 50 kontrollerna deltar i Ludvika OK:s utlottning av priser. Kontrollerna är utsatta fram till 30/9.