Styrelsen

Föreningsledningen består av en styrelse. Styrelsens funktion är bland annat att sköta de praktiska och administrativa uppgifterna i föreningen, ansvara för ekonomi, planera och organisera verksamheten även förvaltning av Gussjöstugan.

Styrelsen består av minst 5 och högst 10 personer.
Styrelsens medlemmar röstas in i samband med föreningens årsmöte.

Styrelsen träffas ca en gång i månaden.

Vill du komma i kontakt med styrelsen? wedmanlotta@gmail.com

 


Ordförande
Lotta Wedman

​​Telefon: 070-631 80 21
E-post: wedmanlotta@gmail.com

Vice ordförande
Kristina Ekström

E-post: ekstrom.kristina@outlook.com

Kassör
Ragnhild Svens

Telefon: 070-256 88 04
E-post: ragnhild.svens@telia.com

Sekreterare
David Rindeskog

Ledamöter
Per Höök
Ole Jörgen Bogen Arenth

Suppleant
Erik Persson
Jens Friberg

Revisorer
Andreas Dernfalk
E-post: andreasdernfalk@gmail.com

Karin Lund
E-post:  karinelisabethlund@gmail.com