VB-serien

Barn och ungdomars tävlande skall ske med försiktighet, och inte i första hand för att mäta och jämföra prestationer. Där träningen ofta fokuserar på enskilda moment erbjuder tävlingen ”riktig” orientering. Terrängen är vald med omsorg och banorna är noggrant lagda utifrån aktuella svårighetsgrader. Dessutom ger arrangemanget runt omkring tävlingen en särskild atmosfär.

Att delta på tävling är ett bra sätt att utvärdera sig själv – även för den som springer i öppna klasser. Vi får ett kvitto på om de fysiska, orienteringstekniska och mentala förmågorna hänger ihop.

Under vår och höst arrangerar vi tillsammans med klubbarna i Västerbergslagens OL en serietävling (VB-serien) som riktar sig främst till ungdomar, men det finns även öppna banor i olika svårighetsgrader som vuxna kan springa.

UPPLÄGG OCH REGLER

 • 5 olika banor i svårighetsgrad: Grön, Vit, Gul, Orange och Violett (violett kan vara röd beroende på område).
 • Två klasser på Vit, Gul, Orange och Violett nivå. En för H/D 0-16 och en öppen klass (samma banor på nivåerna).
 • Föranmälan och startlista med starttid för H/D 0-16.
 • I öppna klasser vill vi som tidigare ha föranmälan, men om kartor finns kan det  vara möjligt att anmäla på plats.
 • Fri starttid i öppna klasser och Inskolning (grön).
 • Tidtagning i alla klasser utom Inskolning (grön).
 • Skuggning tillåts i alla klasser.
 • Avgift tas ut för alla vuxna deltagare. Ungdomar och juniorer=avgiftsfritt.
 • Pokaler till ungdomar 0-16 år.
 • Pokalberäkning grundar sig på deltagande enligt nedan:
  • 3 tävlingar = liten pokal
  • 5 tävlingar = mellan pokal
  • 6 tävlingar och fler = stor pokal

 

Det är inte prestationen eller placeringen som är viktig på tävlingar.  Målet är att prestera så bra som möjligt utifrån sina förutsättningar.  Ha roligt!