VB-serien

Barn och ungdomars tävlande skall ske med försiktighet, och inte i första hand för att mäta och jämföra prestationer. Där träningen ofta fokuserar på enskilda moment erbjuder tävlingen ”riktig” orientering. Terrängen är vald med omsorg och banorna är noggrant lagda utifrån aktuella svårighetsgrader. Dessutom ger arrangemanget runt omkring tävlingen en särskild atmosfär.

Att delta på tävling är ett bra sätt att utvärdera sig själv – även för den som springer i öppna klasser. Vi får ett kvitto på om de fysiska, orienteringstekniska och mentala förmågorna hänger ihop.

Under vår och höst arrangerar vi tillsammans med klubbarna i Västerbergslagens OL en serietävling (VB-serien) som riktar sig främst till ungdomar, men det finns även öppna banor i olika svårighetsgrader som vuxna kan springa.

UPPLÄGG OCH REGLER

 • En klass per svårighetsnivå, gemensam för ungdomar och vuxna. 
 • Föranmälan för alla. Efteranmälan på plats i mån av kartor. 
 • Lottad startlista med starttider. 
 • Startstämpling för alla klasser, det ger flexibilitet vid kompislöpning och skuggning.
 • Tidtagning i alla klasser utom Grön - Inskolning.
 • Skuggning tillåts i alla klasser.
 • Klassnamn
  • Grön - Inskolning
  • Vit - Mycket lätt
  • Gul – Lätt
  • Orange – Medelsvår
  • Violett – Svår

Klassnamnen är valda för att kombinera färgnivåerna vi använder på träning med SOFTs namn på öppna klasser.

 • Avgift tas ut för alla vuxna deltagare. Ungdomar och juniorer=avgiftsfritt.
 • Priser till ungdomar 0-16 år.
 • Pokalberäkning grundar sig på deltagande enligt nedan:
  • 3-4 tävlingar = liten pokal
  • 5 tävlingar = mellan pokal
  • 6 tävlingar och fler = stor pokal

Det är inte prestationen eller placeringen som är viktig på tävlingar.  Målet är att prestera så bra som möjligt utifrån sina förutsättningar. Ha roligt!