Ordlista

Det finns många ord och uttryck inom orientering som kan vara svåra att förstå för den oinvigde. Här kommer en lista med de allra vanligaste.

A

Attackpunkt - Från engelskans attack point, kan även kallas ”sista säkra”. En punkt som man väljer att ”attackera” kontrollen ifrån.

Arena - Tävlingscentrum för ett arrangemang. 

B

Bomma - Misstag som gör att man tappar tid. 

Bryta - Att gå till mål utan att ha besökt banans alla kontroller.

Budkavle - Äldre benämning på stafett, när man är fler personer i ett lag och springer en sträcka var och växlar till nästföljande. 

C

D

Definition - Kontrolldefinition, kontrollbeskrivning eller kontrollangivelse. Beskriver kontrollernas placering och kodsiffra.

Direktanmälan/direktbana - Banor i olika längd och svårighetsnivåer som är öppna för alla. Heter idag öppna klasser. Deltagaren kan anmäla sig på plats och väljer själv starttid. 

Dubbskor - orienteringsskor med metalldubb i sulan.

E

Ekvidistans – Höjdskillnaden mellan två höjdkurvor på kartan. 

F

Felstämpling - Att stämpla vid fel kontroll, i fel ordning eller glömmer en kontroll.

Finorientering - Att läsa kartan noggrant och regelbundet stämma av detaljer i terrängen. 

Fågelvägen - Raka ”vägen” mellan två kontroller. Kortaste sträckan sett från luften. En banas längd är mätt fågelvägen.

Förbjudet område - Områden i terrängen som inte får beträdas av de tävlande. Förutom frizoner för vilt eller sällsynta växter är tomtmark, åker med växande gröda och järnväg förbjudna att beträda. Området är markerat på de tävlandes kartor och i terrängen med särskild snitsel, som kan vara heldragen eller hängande. 

Förenkla, förlänga, förstora - tekniker för att göra orienteringen så enkel som möjligt.

G

Gaffling - När deltagare har olika banor på samma sträcka i en stafett eller har slingor i olika ordning på en individuell tävling. Ett sätt att sprida ut deltagarna vid gemensam start och undvika att deltagare följer efter varann utan att själva orientera.

Gena och snedda - Att ta en närmare väg genom terrängen eller över öppen mark vid ledstångsbyten än att följa ledstänger tills de möts. 

Grovorientering - Att läsa kartan i grova drag och hålla en ungefärlig kompassriktning. Kräver inte att deltagaren kollar så ofta och noggrant på kompassen eller kartan.

Grönområde - Terrängparti med nedsatt löpbarhet pga. tät skog. Markeras med grönt på kartan.

H

Heltäckande klädsel - På grund av risk för spridning av gulsot genom rivsår är det krav på långbyxor och kortärmad tröja vid tävlingar i Sverige. 

Hållpunkter - tydliga punkter på kartan att bocka av i terrängen längs sträckan mellan två kontroller.

Hänga - Att springa efter någon som har samma bana utan att själv orientera. I åldersklasserna är inte detta tillåtet. På öppna banor och i stafett och tävlingar med gemensam start är det tillåtet att hänga, men är banan gafflad får man se upp…

I

J

Jaktstart - Används ibland vid sista etappen på flerdagarstävlingar och stafetter. Löparna startar den tid de ligger efter ledaren. Först i mål vinner.

K

Kodsiffra  Siffran som finns vid skärmen och på kontrollangivelsen som bekräftar att en kommit till rätt kontroll.

Kontrakurs - Att råka ta fel på riktningen och vara på väg i motsatt riktning mot planerat. Att springa 180 grader fel.

Kontroll - De förutbestämda platser som ska besökas mellan start och mål. I terrängen märkt med orange-vit skärm och på kartan med en rund ring. Numreringen visar i vilken ordning som banans kontroller ska besökas.

Kontrollpunkt - Det terrängföremål som kontrollen är placerad vid.

Kontrolltagning - Sista biten in mot kontrollen då löparen kan behöva sänka farten och orientera noggrant för att finna kontrollen. 

Kurvbild - Höjdkurvor, gropar, punkthöjder och andra karttecken som visar höjdskillnader och markeras med brunt på kartan.

L

Ledstång – Tydliga terrängföremål att följa för att göra orienteringen enklare och säkrare. Exempel på ledstänger är vägar, stigar, åkerkanter, sjökanter, bäckar och kraftledningar.

Livelox – Webbtjänst som visar löparens inspelade GPS-spår på orienteringskartan. Bra verktyg för att analysera vägval och bommar och lära sig hur andra orienterar.

M

Marka - Enklare servering på arenan med försäljning av fika, godis och ibland något grillat.

Meridianer – Nordsydliga linjer på kartan att med kompassens hjälp passa kartan efter. 

Miniknat – Lekfull snitslad minibana för de allra yngsta som följer med föräldrar och storasyskon ut på tävling. Även kallat knatteknat.

Målstämpla – Sista stämplingen på banan, där löptiden stoppas.

N

O

OL - Förkortning på orienteringslöpning, vår största av våra fyra grenar. 

Orienteringsmagasinet- en digital variant av papperstidningen Skogssport fylld med nyheter, krönikor, reportage och träningstips. En bonus är att nättidningen även innehåller rörligt material.

O-ringen - Världens största orienteringsarrangemang. Flerdagarstävling på sommaren med fem etapper fördelat på sex dagar. Omkring 15 000 deltagare. Tävlingen arrangeras på en ny plats varje år.

P

Passa kartan - Vrida kartan så att den är orienterad enligt väderstrecken, dvs norr på kartan stämmer överens med norr i verkligheten. 

Pinne - Sportident-pinne. Det kontrollchip man stämplar med vid kontrollerna i Sportidentsystemet.

Planbild - alla karttecken som inte har med höjdskillnad att göra.

PM – Viktig information om tävlingen som deltagaren är skyldig att ta del av innan start. 

Q

R

S

Skugga - Förälder, kompis eller ledare som på diskret avstånd följer den tävlande i skogen och ingriper om problem uppstår eller om den tävlande ber om hjälp. Som trygghet eller i utvecklingssyfte.

SOFT - Svenska Orienteringsförbundet

Spika - Att ta kontrollen perfekt, helt utan missar.

Stråk - tydliga terrängföremål som tillsammans bildar en naturlig ledstång i terrängen.

Sträcktider - Totaltiden på banan uppdelad på sträckorna mellan varje kontroll. Kan analyseras med webbtjänsten WinSplits

 

Stämpla - Att med sitt kontrollchip registrera att man varit vid en kontroll.

Stämpla ut - Att läsa av sitt kontrollchoip i arrangörens tävlingssystem efter målgång. Det är obligatoriskt att stämpla ut vid målet även om löparen inte har fullföljt hela banan för att arrangören ska veta att du är tillbaka och välbehållen.

T

TC - Tävlingscentrum, arenan, samlingsplatsen för tävlingen, oftast vid målet.

Tumgrepp - Att vika kartan på ett sådant sätt att man kan placera tummen där man är eller senast passerade. Följ med på kartan och flytta tummen längs vägen.

Töm och check – Att tömma minnet på sin Sportident-pinne och kontrollera att den fungerar. Görs på väg till eller vid start.

U

Uppfångare - tydligt terrängföremål att orientera mot, så som en väg, stig, sankmark eller större höjd.

V

Vimpel - En typ av flagga med föreningens namn, logga eller emblem på som de flesta föreningar har med på tävlingar och som fungerar som föreningens samlingsplats på arenan. 

Vägval - att välja väg mellan två kontroller är orienteringens kärna. Bästa alternativet är det som är snabbast och säkrast – på den nivå som respektive deltagare behärskar.

X, Y, Z, Å, Ä

Ö

Öppna klasser - Vid alla tävlingar finns banor som är öppna för alla att springa och som det går att anmäla sig till på plats. De öppna banorna finns i olika längd och svårighetsgrad för att passa såväl nybörjare som erfarna orienterare. Även kallad direktbana.