Spara och behandla personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig eller ditt barn, såsom kontaktuppgifter och personnummer. Syftet med en sådan behandling är att vi dels ska kunna komma i kontakt med er och dels kunna få bidrag från kommun och stat. 

Du har själv samtyckt till insamlingen, genom att lämna dina uppgifter. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 

Dina uppgifter kommer att sparas så länge du eller ditt barn är medlem i Ludvika OK. Ingen utanför ledarstab och styrelse har tillgång till dina uppgifter. Personuppgiftsansvarig är ordförande XXXXXX. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@ludvikaok.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.