Orientera i skolan

Nu finns en digital plattform dit alla idrottslärare kan söka sig för att få inspiration, stöd och hjälp med undervisning i kart- och orienteringskunskap. Materialet vänder sig främst till alla årskurser på grundskolan men kan även fungera som inspiration till undervisning på gymnasienivå.

Plattformen består bland annat av:

  • Läroplanen med en tillhörande tolkning för vilka orienteringstekniska moment som bör tränas i respektive årskurs.
  • Information om olika typer av orienteringskartor
  • Tips och verktyg för att lägga olika orienteringsbanor
  • Övningsbank med över 20 olika varianter av orienteringsövningar som går att anpassa till olika svårighetsnivåer
  • Inbjudan och anmälan till våra lärarfortbildningar

Du hittar dit genom att klicka på länken