Samarbetspartner

High Five

Idrott handlar om glädje och gemenskap. Både barn, ungdomar och föräldrar ska kunna lita på vår förening och veta att idrotten är trygg att delta i. Ingen ska känna sig mobbad eller utanför.

I vår förening har vi tagit fram en handlingsplan mot mobbning, kränkningar och diskriminering. Det arbetet som vi gör genomförs i samarbete med Rädda Barnen och deras metodstöd High Five. I handlingsplanen kommer det stå vilka rutiner vi har för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering och kränkningar.

Till exempel jobbar vi med åtgärdstrappor som handlar om hur vi i föreningen ska hantera och agera om en ledare, föräldrar eller barn har ett beteende som bidrar till mobbning, kränkningar eller diskriminering. Vi tar också fram rutiner för hur vi som förening agerar om vi känner oro och misstänker att något barn vi möter far illa.

I vår verksamhet kommer vi att på olika sätt informera om vårt arbete till både föräldrar, ledare, barn och ungdomar. Det här berör oss alla! Som grund för det här arbetet ligger FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, och ”idrotten vill” (idrottsrörelsens idéprogram).

RF-SISU Dalarna

RF-SISU Dalarna är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation, som utvecklar och stödjer idrotten i Dalarna.

Dalarnas Orienteringsförbund

 

Vi stödjer Ludvika Origenteringsklubb

 

 
       
 
       
     
     

Tack vare stöd från AB Karl HedinAFRYAoptikBjörkmans skomakeriGrand Hotell Elektra • ICA Kvantum • LG IT AB • Ludvika Elinstallation • Ludvika Kommun • Ludvika Stadshotell • Norconsult • PLIMAB Sweden AB • SCT Hiss • Sakofall fastigheter AB