Klubbdag med Ludvika OK

  • 31 okt 2023

image: Klubbdag med Ludvika OK

Vi hälsar alla medlemmar som är 11 år och äldre välkomna till en dag med olika aktiviteter: utbildning i hjärt-lung-räddning, lunch, strategiska diskussioner och träning

Det finns möjlighet att vara med under delar av dagen men anmäl gärna att du kommer och vilka delar du vill vara med på till wedmanlotta@gmail.com senast torsdag 16/11 så att vi kan beställa lagom med mat.  

Tid: Söndag 19/11, 09.30 – 17.00

Plats: Gussjöstugan

09.30 – 10.00 Samling med fika

10.00 – 12.00 HLR (hjärt-lung-räddning)-utbildning, med stöd av RF-SISU Dalarna (max 18 deltagare)

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 - 13.15  Jakob berättar om sin "klubb-analys" 

13.15 – 15.15 Vad vill Ludvika OK? Diskussion om vad vi vill göra i framtiden.

15.15 – 16.15 Träning med bastu efteråt.

16.30 – 17.00 Fika