Kretsträning (LOK)

  • torsdag 11 april 2024
  • 17:45

Orienteringsträning för klubbarna i VB-kretsen. Alla är välkomna oavsett ålder!

Tema kompass.

Plats: Vägvisning med skärm längs vägen mellan Hagge och Räfnäs i närheten av golfbanan.

Tid: Uppvärmning 17.45 , Start 18.00

Grön bana 1,3 km - övning på att följa och byta ledstänger.

Vit bana 1,8 km - övning på att följa och byta ledstänger.

Gul bana 2,2 km - övning på att gena mellan ledstänger.

Orange bana 3,1 km - övning på kompass i öppen terräng.

Violett och svart bana 2x2,6 km - övning på kompass i öppen och tät terräng.