Kretsträning (LOK)

  • torsdag 25 april 2024
  • 17:45

Orienteringsträning för klubbarna i VB-kretsen. Alla är välkomna oavsett ålder!

Tema höjdkurvor.

Plats: Elljusspåret Biskopsnäset

Tid: Uppvärmning 17.45 , Start 18.00

Grön bana: 1,1 km, efter stigar och elljusspår.

Vit bana: 2,1 km, längs varierande ledstänger, endast bruna kartttecken som kontrollpunkter.

Gul bana: 2,2 km, övning på att hitta kontrollerna genom att läsa på höjdkurvor.

Orange bana: 3,0 km, längs "korridor" där endast höjdkurvor finns redovisade på kartan.

Violett bana: 5,1 km, med möjlighet att korta av till runt 4 km. Vissa karttecken borttagna på hela kartan för att träna på att läsa höjdkurvor.

Svart bana: Lika violett fast nästan helt brun-vit karta.