Hoppa till sidans innehåll

Protokoll från årsmöte 2008

21 MAJ 2008 22:25
Detta bestämdes på Ludvika OK:s årsmöte
 • Skapad: 21 MAJ 2008 22:25

Årsmötesprotokoll 2007
för Ludvika orienteringsklubb

2008-03-19.

 

 1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Mötets utlysande har skett i LOK-nytt till alla medlemmar.
 3. Håkan Holmborn valdes till ordförande för mötet.
 4. Lars Djerf valdes till sekreterare för mötet.
 5.  Bengt Eriksson och Hans-Erik Danielsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 6. Under punkten Gussjöstugan ska det stå Södra Gussjön och inget annat.
  Till nästkommande årsmöte ska en resultatdel vara med avseende på tävlingar.
  I övrigt godkändes verksamhetsberättelsen.
 7. Årsmötet godkände den ekonomiska berättelsen.
 8. Årsmötet godkände revisorernas berättelse.
 9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarfrihet.
 10. Årsmötet godkände budgetförslaget för 2008.
 11. Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter för 2008
  Familjemedlem 300kr/år
  Vuxenmedlem 200kr/år
  Barn/Ungdomsmedlem 100kr/år (till och med 16år)
 12. Håkan Holmborn valdes till ordförande för 2008.
 13. Till styrelsemedlemmar valdes:
  Annica Lindell Lang (Kvarstår från 2007)
  Maj-Britt Kaipe (Kvarstår från 2007)
  Kerstin Pettersson  (Nyval tom. 2009)
  Sven Lentz  (Nyval tom. 2009)
  Lars Djerf  (Nyval tom. 2009)
  Fredrik Petrici   Suppleant (Nyval tom. 2009)
 14. Till revisor valdes Per-Åke Hellman.
 15. Till revisorssuppleant valdes Leif Pettersson.
 16. Till ungdomskommittén valdes:
  Per Winther
  Jonas Sjöberg
  Hans-Erik Danielsson
  Magnus Lindström
  Dan Eriksson
  Lena Petrici
 17. Till Informationssektionen (LOK-nytt) valdes:
  Harry Enberg
  Monica Enberg
  Leif Pettersson
  Annica Lindell Lang
  Jonathan Winther
  Hans-Erik Lang även webbmaster

 18. Till arrengemangssektionen valdes:
  Trampenkommittén:                   Annica Lindell Lang
                                                       Håkan Holmborn
                                                       Magnus Öhrnström
  Här vill Håkan fasa in någon ersättare till sig. Årsmötet beslutade att ge styrelsen uppdraget att genomföra detta.
  Kartkommittén                            Lennart Stenström
                                                       Fredrik Jansson
  Naturpassansvarig                      Lars Almgren
 19. Till ekonomisektionen valdes:
  Insamling (papper)                      Lars Djerf
                                                       Håkan Holmborn
  Midsommarkommittén               Håkan Holmborn
                                                       Anna Lindblad
                                                       Sven Lentz
                                                       Marita Larsson Segerbäck
 20. Till Gussjökommittén valdes:
  Göte Tedholm
  Bengt Eriksson
  Jeje Gustavsen
  Bengt-Erik Granath (Material)
 21. Till funktionärer i VBOL valdes:
  Representanter i VBOL´s styrelse:                Annica Lindell Lang
                                                                             Per Winther
  Ungdomskommittén:                                         Magnus Lindström
                                                                             Per Winther
  Stafettkommittén:                                             Lena Petrici
                                                                             Dan Eriksson
  Old Boys kommittén:                                        Vakant
  Klädkommittén:                                                Annica Lindell Lang
  IT-kommittén:                                                   Hans-Erik Lang
  Kommittén för 25-manna:                                Per Winther

 22. Till firmatecknare valdes Håkan Holmborn och Maj-Britt Kaipe var för sig samt Bengt Eriksson för uthyrningsverksamheten.


 

 1. Övriga frågor.
  En ny hemsida finns där finns möjlighet för föreningen att skapa egna ”arbetsrum” för information för egna medlemmar. Mer information om detta och vad det kommer att användas till kommer senare.

  I framtiden kommer det att krävas en personlig inloggning för att anmäla sig till tävlingar. Men det skulle räcka med en inloggning per familj. Den som då inte har tillgång till dator med Internetuppkoppling får ta hjälp av någon som har.

  Föreningens historia och verksamhet kommer att läggas på hemsidan. Arbetet kommer att genomföras i många små omgångar.

  En enkel folder som kan lämnas ut till barnens och ungdomarnas föräldrar är också ett bra komplement för informationsspridning.

  Både från styrelsen och ungdomskommitténs sida finns viljan att öka informationsutbytet. Hädanefter kommer styrelsen att kalla en person från ungdomskommittén som adjungerad via Per Winther.
 2. Ordföranden avslutade mötet.

  Bilagor:
  Verksamhetsberättelsen.
  Budgeten för 2008.


  Vid protokollet

  __________________________
  Lars Djerf


  Justerare


  __________________________
  Håkan Holmborn
  Ordf.


  ____________________________                   __________________________

Bengt Eriksson                                                 Hans-Erik Danielsson

Skribent: Hans-Erik Lang

Ludvika OK på Facebook

Följ Ludvika OK på Instagram

VBOL på Facebook

Hyr vår klubbstuga

Gussjöstugan

 

Vill du bli medlem i Ludvika OK?

Betala in din medlemsavgift på bg 5398 – 1155

Barn/ungdom - 150 kronor
18 år och äldre - 250 kronor
Familj - 400 kronor

Ange namn, e-post och hela personnumret samt skicka ett mail till This is a mailto link

...eller använd formuläret

 NYBygg

Kurtshusvagnar

Postadress:
Ludvika OK - Orientering
Svens, Äppelstigen 14
77143 Ludvika

Kontakt:
Tel: 024017293
E-post: This is a mailto link

Se all info